I andedammen “Napp meg i fjøren” får barna fiske etter en and hver.

Det er premie på alle endene og denne bestemmes av hvilken and barnet får. Det er premie på alle endene.

“Napp meg i fjøren” pakken inneholder 200 ender. Kjempepopulær aktivitet!