Cashbox

Her bestemmer du som kunde hvor populært dette skal bli. Kan annonseres slik: Vi deler ut kr. 10 000.Beløpet ligger i cashbox i form av lapper. En person går inn og skal fange så mange som mulig, [...]

Knekk koden

Ønsker du å trekke folk er dette tingen. Her bestemmer beløpets størrelse hvor heftig køen blir. Spenning blir det uansett. Tastes det riktig kode vinner den heldige innholdet i safen. Diskuter [...]