Sumobryting er en aktivitet som alltid skaper mye latter !